Logo Mewa
Witamy w systemie MEWA 2.0
System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

System MEWA 2.0 jest tworzony z myślą, aby dać możliwość samodzielnego obsłużenia systemu przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. Dążymy do tego, aby system spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. oraz ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

  1. System MEWA 2.0 spełnia drugi stopień (AA) wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.
  2. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą klawisza Tab.
  3. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego odnośnika lub pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. Pozwala to na wygodną obsługę systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  4. System jest wyposażony w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące poprzez zastosowanie kontrastu strony oraz możliwość zmiany rozmiaru czcionki.
  5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały dostępne w systemie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.